Telefon: +381 64 366 07 05  E-mail: dakizikic@gmail.com

 • Architektur

  Architektur, bauwesen, geschäfts und industriebauten, interieur...

 • Modelleisenbahn

  Modelleisenbahn, dioramenbau, zubehör für anlagen...

 • Kloster und Kirchen

  Kloster und kirchen galerie in verschiedenem maßstaben.

 • Ethno

  Ethno häuser und andere ethno bauwerke, souvenirs...

Blog

Diorame

Diorame

Diorame predstavljaju površinu, manjih ili većih dimenzija, koja treba da predstavi neku situaciju u određenom momentu. Diora...

Maketa

Maketa

Maketa je model nekog objekta koji je proporcionalno umanjen na određenu razmeru. Maketa je oduvek bila najbolji način da se ...