Mob: +381 64 366 07 05  Email: dakizikic@gmail.com

 • Arhitektura

  Arhitektura, građevinarstvo, poslovni i stambeni kompleks, enterijer...

 • Male železnice

  Male železnice, diorame, građevine i ostalo za železnicu...

 • Manastiri i crkve

  Galerija maketa manastira i crkve u raznim razmerama.

 • Etno

  Makete etno kuca i drugih etno građevina, makete suveniri...

Blog

Diorame

Diorame

Diorame predstavljaju površinu, manjih ili većih dimenzija, koja treba da predstavi neku situaciju u određenom momentu. Diora...

Maketa

Maketa

Maketa je model nekog objekta koji je proporcionalno umanjen na određenu razmeru. Maketa je oduvek bila najbolji način da se ...