Mob: +381 64 366 07 05  Email: dakizikic@gmail.com

Tip / Prezentaciona maketa

Maketa / Kompleks "Krmzov-MR"

Lokacija / Strumica, Makedonija

Razmera / 1:72

Izrada / Žikić Darko i Dalibor

http://www.makete.iz.rs

kompleks_maketa_01
kompleks_maketa_01
kompleks_maketa_02
kompleks_maketa_02
kompleks_maketa_03
kompleks_maketa_03
kompleks_maketa_04
kompleks_maketa_04
kompleks_maketa_05
kompleks_maketa_05
kompleks_maketa_06
kompleks_maketa_06
kompleks_maketa_07
kompleks_maketa_07
kompleks_maketa_08
kompleks_maketa_08
kompleks_maketa_16
kompleks_maketa_16
kompleks_maketa_09
kompleks_maketa_09
kompleks_maketa_17
kompleks_maketa_17
kompleks_maketa_10
kompleks_maketa_10
kompleks_maketa_18
kompleks_maketa_18
kompleks_maketa_19
kompleks_maketa_19
kompleks_maketa_11
kompleks_maketa_11
kompleks_maketa_12
kompleks_maketa_12
kompleks_maketa_20
kompleks_maketa_20
kompleks_maketa_13
kompleks_maketa_13
kompleks_maketa_14
kompleks_maketa_14
kompleks_maketa_15
kompleks_maketa_15