Mob: +381 64 366 07 05  Email: dakizikic@gmail.com

Tip / Prezentaciona maketa

Maketa / NIS pumpa

Razmera / 1:72

Izrada / Žikić Darko i Dalibor

http://www.makete.iz.rs

nis-pumpa-1
nis-pumpa-1
nis-pumpa-2
nis-pumpa-2
nis-pumpa-3
nis-pumpa-3
nis-pumpa-4
nis-pumpa-4
nis-pumpa-5
nis-pumpa-5
nis-pumpa-6
nis-pumpa-6
nis-pumpa-7
nis-pumpa-7
nis-pumpa-8
nis-pumpa-8
nis-pumpa-9
nis-pumpa-9
nis-pumpa-10
nis-pumpa-10
nis-pumpa-11
nis-pumpa-11
nis-pumpa-12
nis-pumpa-12
nis-pumpa-13
nis-pumpa-13
nis-pumpa-15
nis-pumpa-15
nis-pumpa-16
nis-pumpa-16
nis-pumpa-17
nis-pumpa-17
nis-pumpa-18
nis-pumpa-18
nis-pumpa-19
nis-pumpa-19
nis-pumpa-20
nis-pumpa-20
nis-pumpa-21
nis-pumpa-21
nis-pumpa-22
nis-pumpa-22