Mob: +381 64 366 07 05  Email: dakizikic@gmail.com

Tip / Prezentaciona maketa

Maketa / Biogasno postrojenje - ESCO Beograd

Razmera / 1:87

Izrada / Žikić Darko i Dalibor

http://www.makete.iz.rs

Bio gas_01
Bio gas_01
Bio gas_02
Bio gas_02
Bio gas_03
Bio gas_03
Bio gas_04
Bio gas_04
Bio gas_05
Bio gas_05
Bio gas_06
Bio gas_06
Bio gas_07
Bio gas_07
Bio gas_08
Bio gas_08
Bio gas_09
Bio gas_09
Bio gas_10
Bio gas_10
Bio gas_11
Bio gas_11
Bio gas_12
Bio gas_12
Bio gas_13
Bio gas_13
Bio gas_14
Bio gas_14
Bio gas_15
Bio gas_15
Bio gas_16
Bio gas_16
Bio gas_17
Bio gas_17