Mob: +381 64 366 07 05  Email: dakizikic@gmail.com

Tip / Prezentaciona maketa

Maketa / Stambeno-poslovna zgrada - Beč

Razmera / 1:30

Izrada / Žikić Darko i Dalibor

http://www.makete.iz.rs

maketa-stambena-zgrada_01
maketa-stambena-zgrada_01
maketa-stambena-zgrada_02
maketa-stambena-zgrada_02
maketa-stambena-zgrada_03
maketa-stambena-zgrada_03
maketa-stambena-zgrada_04
maketa-stambena-zgrada_04
maketa-stambena-zgrada_05
maketa-stambena-zgrada_05
maketa-stambena-zgrada_06
maketa-stambena-zgrada_06
maketa-stambena-zgrada_07
maketa-stambena-zgrada_07
maketa-stambena-zgrada_08
maketa-stambena-zgrada_08
maketa-stambena-zgrada_09
maketa-stambena-zgrada_09
maketa-stambena-zgrada_10
maketa-stambena-zgrada_10
maketa-stambena-zgrada_11
maketa-stambena-zgrada_11